GURU – bike fitting system

Updated: november 27, 2014

IMG_1856

nu også hos maXbike.dk, Horsens

Gennem de seneste par år er det blevet mere og mere almindeligt, at den enkelte cykelrytter/-motionist får tilpasset sin position på cyklen gennem en vejledning fra professionelle bikefittere.

Der er vel nærmest tale om en trend i lighed med carbonprofilhjul! Under alle omstændigheder er det rigtigt godt at få en god position på cyklen. Det gælder i forhold til både komfort og til ydelse.

Udover vejledning om den rigtige position på cyklen er det uhyre vigtigt, at man ved køb af cykel får en i den rigtige størrelse, så basisgrundlaget for at komme til at sidde i en god position er til stede.

Bikefitting kan eliminere generved cykling
Under alle omstændigheder har vi på nærmeste hold oplevet, hvordan en dygtig bikefitter (VeloFit v. Thomas Bundgaard) har hjulpet bl.a. redaktør Flemming Bech til at få en bedre, og mere komfortabel position på cyklen. Det var samtidig en position, som tog højde for de fysiske gener, som Flemming Bech har oplevet gennem de seneste år, og som har generet ham under cykling. Disse gener er nu væk, og i dag kan han faktisk køre så langt, han vil, uden at generne kommer og sætter skår i glæden ved at cykle.

Forskellige systemer
Vi har også set, at der kommer forskellige systemer til Danmark og blandt dem er GURU-systemet, der stammer fra USA.

maXbike.dk har valgt GURU-systemet
maXbike.dk i Horsens har gennem længere tid søgt efter et system, som de kunne stole på, og efter nøje overvejelser har de købt dette system, og vi har besøgt dem for at se/prøve systemet.

Forretningen er kendetegnet ved, at der er tale om både en virtuel forretning og en række internetbutikker, som vi senere skal komme ind på.

Forretningen har investeret rigtig mange penge i at kunne tilbyde fittingservice, og tilbyder nu to forskellige former for måltagning med udgangspunkt i det amerikanske GURU-system:

IMG_1833
“Cyklen” hvorpå det hele foregik

BikeFinder
Den ene form er BikeFinder, hvor man efter en 3D kropsscanning får forslag til hvilken cykel, der vil være passende til de kropsmål, som den enkelte rytter har. Dette system er meget hurtigt, og ikke så omfattende som den anden mulighed, der er BikeFitting. I det system, som maXbike.dk har, peges der fortrinsvis på et af de to mærker, man fører i forretningen, nemlig FOCUS og CANNONDALE. Man kan naturligvis også i dette system pege på rigtig mange andre cykler, der kunne komme i forslag efter kropsscanning.

Det er en meget hurtig og enkel måde at få peget på en cykel, der vil passe til ens kropsmål, og derfor et godt udgangspunkt for den korrekte kørestilling.

Det koster kr. 300,- at få foretaget denne scanning og få forslag til cykler frem, men hvis man køber en cykel i forretningen, modregnes dette beløb.

Hvis man vil have præsenteret andre muligheder end FOCUS og CANNONDALE, så koster det kr. 600,-.

BikeFitting – ved Lars Ejaas
Det andet – og mere omfattende system er BikeFitting, der igen er baseret på GURU principperne.

I forhold til BikeFitting, er der følgende udstyr:

Computer med en meget stor datamængde.

En 3D kropsscanner.

En ”cykel,” der kan indstilles trinløst medens rytteren sidder på den.

Det hele styres fra et bærbart keyboard.

Gennem en årrække er GURU-systemet udviklet til nu at være et af de mest seriøse programmer til tilpasning af cykel. Dette gælder, uanset om det er til landevejsracer, MTB eller triatloncykel.

IMG_1854
Her ses scanningen tydeligt.

Uddannelse af fittere
For at kunne købe GURU-systemet, skal man samtidig uddannes i brug af systemet og betjening af den maskine, der følger med, og det er netop en af de grundstene, som GURU baserer deres forretning på. Altså kan man ikke blot købe systemet, men man skal samtidig forpligte sig til at uddanne sig i processen omkring scanning og indkodning af data, og endvidere uddannes til at fortolke disse data på den korrekte måde i forhold til systemet. Hos maXbike.dk i Horsens har man uddannet et team til dette bestående af:

Sandie Themsen, fysioterapeut.

Søren Kristensen, triatlet.

Lars Ejaas, cykelrytter/løber/ernæringsvejleder.

Med GURU træningen, og den efterfølgende praktiske anvendelse af systemet, kombineret med hver deres faglige baggrund, er der god grund til at tro, at selve udmålingen og tilpasningen af cyklen er i de bedste hænder hos maXbike.dk i Horsens.

IMG_1845
Søren Kristensen, triatlet, Sandie Themsen, fysioterapeut og Lars Sjaas, cykelrytter/løber der alle er uddannede til at køre systemet

Testperson
For at kunne sammenligne resultatet af denne fitting i forhold til andre metoder, har vi valgt at lade redaktør Flemming Bech være testperson i denne artikel, da det var ham, der fik foretaget VeloFit.

Processen:

1. Den medbragte cykel måles op.

Rytterens egen cykel måles op som det allerførste i denne proces.

Hvis en rytter kommer med sin egen cykel, er det første, man gør, at tage indstillingsmålene på denne. Dette sker bl.a. ved hjælp af laservaterpas, så man lettere kan finde de rigtige målepunkter på rammen/cyklen. Målene sættes ind i computeren, der så senere bruger dem i sammenligning mellem indstillingen på rytterens cykel og den indstilling, man måler sig frem til.

IMG_1880
Første del af processen er laseropmåling af Flemming Bechs Specialized

2. Kropsscanning i 3D
Dette er en meget enkel og hurtig proces. Rytteren stiller sig op på et bestemt sted i lokalet, og der foretages en scanning af kroppen via det indbyggede kamera i den monitor, der følger med systemet. Man kan se hele processen via monitoren, og det er tydeligt hvilke punkter på kroppen der bruges som udgangspunkt for indstillingen på cyklen. Processen tager ikke mere end 5 sekunder, og så er målene også inde i computeren og beregningen har fundet sted.

3. Indstilling af cykel
Rytteren sættes på cyklen og træder med en vis kadence og vis modstand, så det kan ligne almindelig kørsel på, i dette tilfælde, en racercykel.

Den maskine, som vi her kalder cykel, er virkelig smart, idet der løbende kan justeres på de indbyrdes mål, uden at rytteren skal af cyklen. Det betyder, at rytteren med det samme kan være med til at vurdere, om det er bedre eller dårligere med den foreslåede indstilling og de justeringer, der laves hele tiden. Udgangspunktet for processen er de mål, der er registreret på rytterens egen cykel, og de rettelser, der laves, kan være små men betydningsfulde for den enkelte rytter.

I den trinløse regulering af cyklen kan man ændre alle mulige indstillingsmål på cyklen – lige fra sadelhøjde, pedalarmslængde, styrbredde, styrhøjde og afstand mellem sadel og midten af frempind osv.

Under hele denne del af processen holder 3D scanneren øje med vinklerne på rytteren, så utilsigtede stillinger undgås.

4. Resultat
Når rytter og bikefitter er enige om en indstilling, vil denne blive fastlåst og komme ud med indstillingsmålene på den cykel, som vil være ideel for den konkrete rytter.

Billed-4
Den skematiske indstiling af Flemming Bech iflg. GURU

5. Eventuelle ændringer
De ændringer, der herefter skal foretages på cyklen, er noget, som aftales mellem parterne, og hvis der er tale om bredere/smallere styr, eller andre nye dele, er det naturligvis noget, som der skal betales for.

Pris
Hele denne proces koster kr. 1.500,-, og hvis man vil være sikker på, at man har den ergonomisk korrekte position på sin cykel, så er GURU-systemet hos maXbike.dk, Horsens, et af de steder, hvor man kan få kvalificeret hjælp til denne proces.

Flemming Bechs kommentar:
De indstillingsmål og målene på rammen, der blev foreslået af GURU-systemet og Lars Ejaas, passer helt med dem, som min nuværende cykel, Specialized Roubaix S-Works SL4, har. Det er befriende at opleve, idet jeg mener, at jeg har opnået den optimale position på min cykel via den vejledning, jeg tidligere har fået. For mig betyder det, at man kan stole på Lars Ejaas og GURU-systemet, når det gælder bikefitting.

Processen er hurtig og ukompliceret, og det er rigtig fint, at jeg kunne afprøve mulige ændringer i indstillingen, medens jeg fortsat kørte på GURU-cyklen.

Efter GURU-principperne skulle mit styr være lidt smallere, men jeg har vænnet mig til at have en styrbukning på 42 cm, hvorfor jeg ikke vil skifte det.

GURU pegede ligeledes på, at den optimale pedalarmslængde skulle være 170 mm, men jeg har altid kørt med 172,5 mm, og det fortsætter jeg med.

Måske ville ovenstående være det bedste for mig, men efter mange års brug af de to komponenter i de nævnte størrelser, har jeg ikke fundet anledning til at skifte nu.

Prisen er – efter min opfattelse – rimelig.